Meny

Historisk tidslinje


År 1859 stod den första delsträckan till Falun av Gefle-Dala Jernväg (GDJ) klar med bland annat stations- och godscentral i Gävle. Det var Sveriges första fullbordade större privatägda järnväg. Dess tillskyndare var främst industrimannen och gävlebon Pehr Murén. Gävle-Dala blev en betydelsefull transportled för olika slag av produkter bl.a. trävaror, järn och koppar. Utvecklingen inom järnvägsrörelsen gick emellertid mot allt större enheter. Det blev en viktig orsak till banans slutgiltiga försäljning till staten 1945. 
1841 C J Nordin på Forsbacka Bruk, Grosshandlaren H W Eckhoff i Gävle samt brukspatron T Petré i Hofors uppdrog åt lantmätaren S P Bergman att göra en undersökning över en järnväg mellan Gävle och Falun. De alternativ som utvärderades var både hästdrift och ångloksdrift.
1851 Ansöks om statslån som avstyrktes.
1853 Ny ansökan skickades in och lån om 600.000 riksdaler beviljades.
1855 Gefle-Dala Järnvägsaktiebolag konstitueras, och det första spadtaget tas vid Sätraåsen i Gävle av Grosshandlare Pehr Murén.
1857 Sträckan Gävle-Kungsgården öppnas för trafik
1858 Sträckan Kungsgården-Storvik-Robertsholm öppnas för trafik.
1859 Station och godscentral invigs i Gävle.
Robertsholm-Falun öppnas för trafik.

1903 Gefle-Dala Jernvägsaktiebolag förvärvar samtliga aktier i Falun-Rättvik-Mora Järnvägsaktiebolag som blir helägt dotterbolag till Gefle-Dala Järnvägsaktiebolag.
1908 Mora-Älvdalens Järnvägsaktiebolag gick i konkurs och ropades in av Falun-Rättvik-Mora Järnvägsaktiebolag.
1909 Trafikförvaltningen Göteborg-Stockholm-Gävle bildas och GDJ anslöt sig till denna.
1943 Sträckan Gävle-Falun elektrifieras.
1945 Staten förvärvar GDJ och bildar Statens Järnvägar SJ. Banan hade då i nära hundra år ledningsmässigt och ekonomiskt utvecklats och skötts på ett föredömligt sätt.

I samband med GDJ-AB:S överlåtelse till staten gjordes en överenskommelse mellan Handelskammaren i Gävle och GDJ:AB att en summa på 273.000 kr, vilket utgjorde skillnaden mellan bolagets tillgångar och skulder, skulle övertagas och förvaltas av Handelskammaren som en fristående stiftelse.

1949 För att främja turistväsendet inleddes 1949 inköp av gåvor till Gävle Kommun i form av förnämliga konstverk.
1951 Staty av Gävlepolitikern Pehr Murén inköprt 1946 och uppställd 1951 vid Länsmuséet i Gävle. Gåvomottagare Gävle Kommun.
1956 Skulptur  "Gudinna vid hyperboréernas hav" av Eric Grate inköpt och placerad vid Rådhustorget i Gävle. Tillkomst: 1949-1956. Gåvomottagare Gävle Kommun.
1976 Skulptur "Vilande figur" av Henry Moore inköptes och placerades vid Slottstorget i Gävle. Gåvomottagare Gävle Kommun.
1983 Skulptur "Fem musicerande genier" av Carl Milles köptes in och placerades på en konstgjord udde i Gavleån mitt emot Gävle Konserthus. Gåvomottagare Gävle Kommun.
1982 "Novelty", Fungerande kopia av John Ericssons ursprunglig lok, byggd 1980 i England, gåva till SJ:s Järvägsmuseum i Gävle.
1986 Vattenskulptur "Solglitter" av Carl Milles inköptes och placerades vid infarten till Länsjukhuset i Gävle.
1983 "Café i Boulognerskogen" utformad av arkitektfirman Thurfjell överlämnades till Gävle Kommun 1983. Det nya caféet ersätter det som brann ned 1979.
1986 Skulptur "Premiär" av Torsten Fridh köptes in och placerades i Stadsträdgården vi ingången till Kvarnparken.
1986 Tre objekt "Ägg, Äpple, Apelsin" av Hans Hedberg inköptes och placerades i Furuviksparken. Gåvomottagare Furuviksparken AB.
1986 Skulptur "Kasper" av Hans-Göran Stråth inköptes och placerades i Rådhusesplanaden. Gåvomottagare Gävle Kommun.
1986 Skulptur "Getgubben" av Allan Runfeldt inköptes och placerades på Drottninggatan i Gävle. Gåvomottagare Gävle Kommun.
1987 Skulptur "Tankfull man" av Sandro Cia inköptes och placerades vid Stadsbibliotekets entré. Gåvomottagare Gävle Kommun.
1988 Lekskulptur " Decoration blues" av Lotte Forsfält inköptes och placerades Boulognerskogen. Gåvomottagare Gävle Kommun.
1989 Skulptur "Rymden" av Robert Jacobsen inköptes och placerades utanför gården till Gävle Kommun Förvaltningshus. Gåvomottagare Gävle Kommun.
1989 Skulptur "Återföreningen" av Michel Beck inköptes och placerades i Stadsträdgården. Gåvomottagare Gävle Kommun.
1989 Skulptur "Staden vid havet" av Marjatta Weckström inköptes och placerades framför Centralstationen på Drottninggatan i Gävle. Gåvomottagare Gävle Kommun.
1989 Skulptur "Klumpen" av John Rud inköptes och placerades i Stadsträdgården. Gåvomottagare Gävle Kommun.
1990 Skulptur "Vallpojken" av Per Pujol inköptes och placerades på Drottninggatan vid Stortorget i Gävle. Gåvomottagare Gävle Kommun.
1990 Skulptur " Vårlängtan" av Yettty Sutjihati Mikkelsen inköptes och placerades i Kvarnparken. Gåvomottagare Gävle Kommun.
1994 Skulptur "Auroras seger" av Staffan Nihlén inköptes och placerades på Kvarnholmen i Gävle. Gåvomottagare Gävle Kommun.
1994 Ett par ljusstakar "Rosendahl"  i helkristall och silver inköptes och överlämnades som gåva till Föreningen Gävle Musei Vänner med anledning av dess 50-årsjubileum. Gåvomottagare Gävle Kommun. Placerad på Gävle Museum.
1994 Ljusstake i keramik av Björn Winblad inköpt till Gästis, Furuviksparken med anledning av jubileum. Gåvomottagare Furuviksparken AB
1994 Skulptur i aluminium "Damen med hunden"  av Walter Bengtsson inköptes och överlämnades som gåva till Gävle Teater. Gåvomottagare Gävle Kommun
1996 Skulptur "Flerhalsad cello" av Fernandez Arman inköptes och överlämnades till Gävle Kommun då Musikens Hus/Konserthuset stord klart. Placerad inne i Gävle Konserthus. Gåvomottagare Gävle Kommun.
1998 Skulptur "Minerva" av Peter Mandl inköptes och överlämnades till Gävle Kommun. Skulpturen är placerad inne i Gävle Förvaltningshus.
2002 Skulptur "Soluret" av Christian Berg inköptes och överlämnades till Mellansvenska Handelskammaren. Skulpturen är placerad i trädgården Linnévägen 1.