Donationer av Gefle-Dala Jernvägsfond av år 1945

GDJ

År 1859 stod den första delsträckan till Falun av Gefle-Dala Jernväg (GDJ) klar med bland annat stations- och godscentral i Gävle. Det var Sveriges första fullbordade större privatägda järnväg.

Dess tillskyndare var främst industrimannen och gävlebon Pehr Murén. Gävle-Dala blev en betydelsefull transportled för olika slag av produkter bl.a. trävaror, järn och koppar. Utvecklingen inom järnvägsrörelsen gick emellertid mot allt större enheter. Det blev en viktig orsak till banans slutgiltiga försäljning till staten 1945.

Fem musicerande genier

Skapad av Carl Milles (1875-1955) år 1948, inköpt till Gävle kommun 1983. Placerad på en konstgjord udde i Gavleån mitt emot Gävle Konserthus

Fem musicerande genier

Vilande figur

Vilande figur av Henry Moore vid Slottstorget i Gävle.

Vilande figur

Premiär

Det lilla barnets första försiktiga steg betyder också de första trevande stegen ut i livet. I Torstens Fridhs skulptur ”Premiär” är barnet tryggt i förvissning om att modern finns i bakgrunden.

Premiär

Klumpen

John Rud utför skulpturer i granit och gnejs. Stenen bearbetas så att delar av den får förbli obehandlade och grova medan resten slipas och poleras

Klumpen

Kasper

Skulptur av Hans-Göran Stråth, 1913-1994. Inköpt 1986. Gåvomottagare: Gävle Kommun Finns placerad i Rådhusesplanaden.

Kasper