Styrelse

(Stiftelsens styrelse har sitt säte i Gävle. Styrelsens ledamöter utses av Mellansvenska Handelskammaren i Gävle för en tid av tre år i taget. Antalet ledamöter är tre ordinarie samt tre personliga suppleanter till dessa, samtliga bosatta i Gästrikland.)

Genom Kammarkollegiets permutation av stadgarna, utses sedan den 30 augusti 2022 ledamöterna av Handels-Societeten i Gefle och består numera av sex stycken ledamöter,  varav två ledamöter utses vart tredje år för en tid av tre år.

Ledamöter

Anders Franck
Rikard Eriksson

Desirée Kjellberg

Per Mattsson

Christina Öster-Rangrost

En plats vakant