Våra donationer

Förord

Konstdonationer Gävle Kommun
är det namn vi givit denna överblick över GDJ-fondens hittillsvarande konstdonationer för Gävle kommuns för­skönande.

För att främja turistväsendet inleddes år 1949 inköp av gåvor till Gävle kommun i form av ­för­nämliga konstverk. Den första av dessa dona­tioner blev Nils ­Möllerbergs stora staty av Pehr Murén. Sedan följde beställningen av Eric ­Grates skulptur ”Gudinna vid hyperboréernas hav” som invigdes 1956. Utgångspunkten för fondens ­inköp är att föreslå Kommunen en specifik skulptur som ­utsmyckning av en särskild plats eller ­byggnad.
När fonden funnit ett lämpligt konstverk presenteras det för kom­munen och en mer exakt placering ­diskuteras. Då parterna är ­överens köps konstverket in och fonden förbereder en ut­placering. Sedan överlämnas det färdiga konstverket till Gävle kommun.

Idag är Gävle vida känt för sin stora skulp­tur­samling med verk av ­Henry Moore, Carl Milles, Eric Grate, ­Fernandés ­Arman, Hans Hedberg, ­­­Robert ­Jacobsen, Staffan Nihlén, ­Sandro Chia och många många fler.

God konst stimulerar våra sinnen ­positivt och vidgar synen på vår ­omvärld. Konstverken får på så sätt
ett bestående värde för alla.

Tilläggas kan att GDJ-fonden under åren även givit omfattande ekonomiskt stöd till utvecklande av näringslivet i Gävle.

Gävle i november 2016.

Historik

År 1859 stod den första delsträckan till Falun av Gefle-Dala Jernväg (GDJ) klar med bland annat stations- och gods­central i Gävle. Det var Sveriges första ­fullbordade större privatägda järnväg. Dess ­tillskyndare var främst industri­mannen och gävlebon Pehr Murén.

Järnvägens stora utvecklingsfräm­jande ­betydelse kan svårligen överskattas
och Gävle skulle under långa tider ­betraktas som banans ­”modersamhälle” och säte för GDJ s bolagsstyrelse. ­Gefle-Dala ­Jernväg blev en betydelsefull ­­transportled för olika slags produkter bl.a. trävaror, järn och koppar. Den blev också  av största betydelse för återupp­byggandet av staden efter den svåra stadsbranden år 1869.

Banan byggdes snart ut till Göteborg med förbindelse till Stockholm och olika stambanor.

Järnvägsverket blev ett vinstgivande ­företag och drevs i privat regi och
med god avkastning för såväl privata
som ­kommunala aktieägare.
Utvecklingen inom järnvägsrörelsen gick emellertid mot allt större enheter. Det blev en viktig orsak till banans slutliga ­försäljnig till ­staten år 1945. Banan hade då i nära hundra år ledningsmässigt och ekonomiskt ­utvecklats och skötts på ett föredömligt sätt.

GDJ-fondens donationer

Utredningen och sammanställningen är utförd av Bengt W. Elfström hösten 2007.

Totalt inköpsvärde

12 724 455 kr

Beloppet är summan av alla inköp för inköpspris vid respektive köptillfälle.

Pehr Muren

”Pehr Murén”

52 000 kr
Staty av Nils Möllerberg, 1892-1954
Inköpt 1946
Uppställd 1951
Gåvomottagare: Gävle Kommun
Placerad vid Länsmuseet i Hörnet av Södra Centralgatan och Södra Strandgatan
Gudinna vid hyperboréernas hav

”Gudinna vid hyperboréernas hav”

200 000 kr
Fontänskulptur av Eric Grate, 1896-1983
Tillkomst 1949-1956
Inköpt 1956
Gåvomottagare: Gävle Kommun
Placerad på Rådhustorget
Vilande figur

”Vilande figur”

1 200 000 kr
Henry Moore 1898-1986
Inköpt 1976
Gåvomottagare: Gävle Kommun
Placerad på Slottstorget
Fem musicerande genier

”Fem musicerande genier”

1 635 000 kr​
Carl Milles, 1875-1955
Tillkomst 1948
Inköpt 1983
År för gjutning 1983 på Johan Petterssons Gjuteri, Stockholm
Gåvomottagare: Gävle Kommun
Placerad på en konstgjord udde i Gavleån mitt emot Gävle Konserthus
Noveltry

”Novelty”

1 500 000 kr
Fungerande kopia i skala 1:1 av John Ericsons (1803-1889) ursprungliga lok. Kopian byggd 1980 i England
Gåva till SJ:s Järnvägsmuseum i Gävle
Inköpt 1982
Gåvomottagare: Banverket genom Sveriges Järnvägsmuseum. Numera myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer
Placerad inne i Sveriges Järnvägsmuseums lokaler

”Solglitter”

625 000 kr
Vattenskulptur av Carl Milles, 1875-1955
Inköpt 1986
Gåvomottagare: Gävleborgs läns landsting, numera Region Gävleborg
Placerad vid infarten till Länssjukhuset i Gävle
Café i Boulognerskogen

”Café i Boulognerskogen”

471 000 kr
Arkitektfirman Thurfjell, november 1980
Färdigt och överlämnat 1983
Gåvomottagare: Gävle Kommun
Placerat i Boulognerskogen
Premiär

”Premiär”

250 000 kr
Skulptur av Torsten Fridh, 1914-2014
Inköpt 1986
Gåvomottagare: Gävle Kommun
Placerad i Stadsträdgården vid ingången till Kvarnparken
Flerhalsad cello

”Flerhalsad cello”

950 000 kr
Skulptur av Fernandez Arman, 1928-2005
Inköpt 1996 och samma år överlämnad till Gävle kommun då Musikens Hus/ Konserthuset stod klart
Gåvomottagare: Gävle Kommun
Placerad innan restaurangen inne i Gävle Konserthus
Vallpojken

”Vallpojken”

125 000 kr
Skulptur av Per Pujol, 1934-2001
Inköpt 1990
Gåvomottagare: Gävle Kommun
Placerad på Drottninggatan vid Stortorget
Getgubben

”Getgubben”

250 000 kr
Skulptur av Allan Runefelt, 1922-2005
Inköpt 1986
Gåvomottagare: Gävle Kommun
Placerad på Drottninggatan vid korsningen mot Norra Kungsgatan
Najad

”Najad”

280 000 kr
Skulptur av Peter Mandl, f. 1947
Inköpt 1994
Gåvomottagare: Gävle Kommun
Placerad på Norra Skeppsbron nära Islandsbrons nordostliga fäste
Minerva

"Minerva”

280 000 kr
Skulptur av Peter Mandl, f. 1947
Inköpt 1998
Gåvomottagare: Gävle Kommun
Placerad på Södra Skeppsbron nära Islandsbrons sydöstra fäste
Rymden

”Rymden”

1 700 000 kr
Skulptur av Robert Jacobsen, 1912-1993
Inköpt 1989
Gåvomottagare: Gävle Kommun
Placerad på gården Mellan Stadshuset och Gävle Kommuns förvaltningshus
Återföreningen

”Återföreningen”

790 000 kr
Skulptur av Michel Beck, f. 1937
Inköpt 1989
Gåvomottagare: Gävle Kommun
Placerad i Stadsträdgården, utanför Kyrkogården.
Kasper

”Kasper”

250 000 kr
Skulptur av Hans-Göran Stråth, 1913-1994
Inköpt 1986
Gåvomottagare: Gävle Kommun
Placerad i Rådhusesplanaden söder om Gävle Teater
Klumpen

”Klumpen”

145 000 kr
Skulptur av John Rud, f. 1952
Inköpt 1989
Gåvomottagare: Gävle Kommun
Placerad i Stadsträdgården.
Auroras seger

”Auroras seger”

800 000 kr
Skulptur av Staffan Nihlén, f. 1929
Inköpt 1994
Gåvomottagare: Gävle Kommun
Placerad på Kvarnholmen i Gavleån

”Decoration blues”

250 000 kr
Lekskulptur av Lotte Forsfält, f. 1947
Inköpt 1988
Gåvomottagare: Gävle Kommun
Efter renovering nu  placerad i rondellen vid infarten till Andersbergs centrum.
Vårlängtan

”Vårlängtan”

220 000 kr
Skulptur av Yetty Sutjihati Mikkelsen, f. 1943
Inköpt 1990
Gåvomottagare: Gävle Kommun
Placerad i Kvarnparken mot Heliga Trefaldighets kyrka
Rosendal

”Rosendal”

39 000 kr
Ett par ljusstakar i helkristall och silver av Gunnar Cyrén, 1931-2013
Överlämnade som gåva till Föreningen Gävle Musei Vänner GMV med anledning av dess 50-årsjubileum
Gåvomottagare: Länsmuseet Gävleborg via GMV
Placerade på Länsmuseet Gävleborg
Damen med hunden

”Damen med hunden”

150 000 kr
Skulptur i aluminium av Walter Bengtsson, 1927-1998
Inköpt 1994 och överlämnad som gåva till Gävle Teater
Gåvomottagare: Gävle Kommun
Placerad i Gävle Teaters entré
Soluret
Soluret

”Soluret”

200 000 kr
Skulptur av Christian Berg, 1893-1976
Inköpt 2002 som gåva till Mellansvenska Handelskammaren med anledning av flytten till nya egna lokaler i Villastan
Gåvomottagare: Mellansvenska Handelskammaren
Placerad i trädgården, Linnévägen 1
 

”Gavle”

750 000 kr

Skulptur av Bertil Vallien f 1938

Konstsmed Lars Larsson f 1950

Inköpt 2023

Placerad vid Gavleån vid Gävle Konserthus

Magasinerat konstverk i avvaktan på omplacering

Staden vid havet

”Staden vid havet”

416 000 kr
Skulptur av Marjatta Weckström, 1932-2017
Inköpt 1989
Gåvomottagare Gävle Kommun
Tidigare placerad framför Centralstationen på Drottninggatan
Tankfull man

”Tankfull man”

241 300 kr
Skulptur av Sandro Chia, f. 1946
Inköpt 1987
Gåvomottagare: Gävle Kommun
Tidigare placerad vid Stadsbibliotekets entré från Slottstorget

Skulpturen totalförstörd vid branden i Gästgiveriet i Furukviksparken den 3 december 2004

Ljusstake i keramik

”Ljusstake i keramik”

25 000 kr
av Björn Wiinblad, 1918-2006
Gåva till Gästis, Furuviksparken
Inköpt 1994
Gåvomottagare: Furuviksparken AB
Tidigare placerad i Gästgiveriet Furuviksparken

Återlämnade och sedan reparerade samt sålda av stiftelsen sommaren 2014

Ägg
Äpple
Apelsin

”Ägg, Äpple, Apelsin”

750 000 kr
Tre objekt av Hans Hedberg, 1917-2007
Gåvomottagare: Furuviksparken AB
Inköpta 1986
Tidigare placerade ute i Furuviksparken under sommarsäsongen. Konstverken skadades emellertid av att förvaras utomhus. Furuviksparken AB lämnade därför tillbaka konstverken 2012. Samma år renoverades de av konservator Per Mattsson i Gävle till en total kostnad av 125 000 kr. Konstverken såldes, för 800 000 kr, av Uppsala Auktionskammare sommaren 2014 vilket rönte stor uppmärksamhet och intresse i konstsverige. Styrelsen har nu beslutat att, för 750 000 kr, inköpa ett konstverk till Gävle Kommun. Ett gåvobrev på denna gåva överlämnades till Gävle Kommun under december månad 2014