Om oss

I samband med Gefle-Dala Jernvägs AB:s överlåtelse till staten 1945 gjordes en överenskommelse mellan Handelskammaren i Gävle och GDJ:AB att en summa på 55 563:88 kr, vilket utgjorde skillnaden mellan bolagets tillgångar och skulder, skulle övertagas och förvaltas av Handelskammaren som en fristående stiftelse.

I de stadgar som gäller för GDJ-fondens styrelse ligger syftet att understödja de organ som i första hand vill främja ortens näringsliv och turistnäring. Detta har lett till årliga donationer.

Utgångspunkten för fondens inköp är att föreslå kommunen en specifik skulptur som utsmyckning av en särskild plats eller byggnad. När fonden funnit ett lämpligt konstverk presenteras det för kommunen och en mer exakt placering diskuteras. Då parterna är överens köps konstverket in och fonden förbereder en utplacering. Sedan överlämnas det färdiga konstverket till Gävle kommun.

Idag är Gävle känt för sin stora skulptursamling med verk av Henry Moore, Carl Milles, Eric Grate, Fernandés Arman, Hans Hedberg, Robert Jacobsen, Staffan Nihlén, Sandro Chia och många många fler.
Vi anser att god konst stimulerar våra sinnen positivt och vidgar synen på vår omvärld. Konstverken får på så sätt ett bestående värde för alla.

GDJ-fondens första konstinköp blev en Nils Möllerbergs staty av Gävlepolitikern Pehr Murén som uppställdes vid Länsmuseet 1951. Därefter följde Eric Grates ”Gudinna vid hyperboréernas hav”. Den finns placerad på Rådhustorget och avtäcktes 1956.