Stadgar

Handelskammaren som tacksamt tog emot gåvan 1945, antog också stadgar för stiftelsen som i förenklad form lyder:

 1. Att genom årliga eller tillfälliga bidrag främja sådana allmännyttiga ändamål i Gävleorten, som tidigare understötts av GDJ AB.
 2. Genom årliga eller tillfälliga bidrag understödja:
  1. Institutioner eller sammanslutningar med huvudsakligt syfte att främja Gävle-ortens näringsliv.
  2. Sammanslutningar till främjande av Gävle-ortens turistnäring.

GDJ-stiftelsens ändamål

I samband med GDJ-AB:s överlåtande till staten gjordes en överenskommelse mellan Handelskammaren i Gävle och GDJ-AB att summa på 55 563:88 kr, vilket utgjorde skillnaden mellan bolagens tillgångar och skulder, skulle övertagas och förvaltas av Handelskammaren som en fristående stiftelse. Grundfonden skulle, enligt beslut, inte få förminskas. Handelskammaren, som tacksamt emottog gåvan, antog också stadgar för stiftelsen som förenklad uppställning lyder:

 1. Att genom årliga eller tillfälliga bidrag främja sådana allmännyttiga ändamål i Gävleorten, som tidigare understötts av GDJ AB.
 2. Genom årliga eller tillfälliga bidrag understödja.
  1. institutioner eller sammanslutningar med huvudsakligt syfta att främja Gävle-ortens näringsliv.
  2. Sammanslutningar till främjande av Gävle-ortens näring.