Historisk tidslinje

År 1859 stod den första delsträckan till Falun av Gefle-Dala Jernväg (GDJ) klar med bland annat stations- och godscentral i Gävle. Det var Sveriges första fullbordade större privatägda järnväg.

Dess tillskyndare var främst industrimannen och gävlebon Pehr Murén. Gävle-Dala blev en betydelsefull transportled för olika slag av produkter bl.a. trävaror, järn och koppar.

Utvecklingen inom järnvägsrörelsen gick emellertid mot allt större enheter. Det blev en viktig orsak till banans slutgiltiga försäljning till staten 1945.

1841

C J Nordin på Forsbacka Bruk, Grosshandlaren H W Eckhoff i Gävle samt brukspatron T Petré i Hofors uppdrog åt lantmätaren S P Bergman att göra en undersökning över en järnväg mellan Gävle och Falun. De alternativ som utvärderades var både hästdrift och ångloksdrift.

1851

Ansöks om statslån som avstyrktes.

1853

Ny ansökan skickades in och lån om 600.000 riksdaler beviljades.

1855

Gefle-Dala Järnvägsaktiebolag konstitueras, och det första spadtaget tas vid Sätraåsen i Gävle av Grosshandlare Pehr Murén.

1857

Sträckan Gävle-Kungsgården öppnas för trafik

Sveriges järnvägsmuseum

1858

Sträckan Kungsgården-Storvik-Robertsholm öppnas för trafik.

 

1859

Station och godscentral invigs i Gävle.
Robertsholm-Falun öppnas för trafik.

 

1903

Gefle-Dala Jernvägsaktiebolag förvärvar samtliga aktier i Falun-Rättvik-Mora Järnvägsaktiebolag som blir helägt dotterbolag till Gefle-Dala Järnvägsaktiebolag.

 

1908

Mora-Älvdalens Järnvägsaktiebolag gick i konkurs och ropades in av Falun-Rättvik-Mora Järnvägsaktiebolag.

 

1909

Trafikförvaltningen Göteborg-Stockholm-Gävle bildas och GDJ anslöt sig till denna.

1943

Sträckan Gävle-Falun elektrifieras.

1945

Staten förvärvar GDJ och bildar Statens Järnvägar SJ. Banan hade då i nära hundra år ledningsmässigt och ekonomiskt utvecklats och skötts på ett föredömligt sätt.

I samband med GDJ-AB:S överlåtelse till staten gjordes en överenskommelse mellan Handelskammaren i Gävle och GDJ:AB att en summa på 273.000 kr, vilket utgjorde skillnaden mellan bolagets tillgångar och skulder, skulle övertagas och förvaltas av Handelskammaren som en fristående stiftelse.

1949

För att främja turistväsendet inleddes 1949 inköp av gåvor till Gävle Kommun i form av förnämliga konstverk.

1951

Staty av Gävlepolitikern Pehr Murén inköpt 1946 och uppställd 1951 vid Länsmuséet iGävleborg. Gåvomottagare: Gävle Kommun.

Pehr Muren

1956

Skulptur ”Gudinna vid hyperboréernas hav” av Eric Grate inköpt och placerad 1956 vid Rådhustorget i Gävle. Tillkomst: 1949-1956. Gåvomottagare: Gävle Kommun.

Gudinna vid hyperboréernas hav

1976

Skulptur ”Vilande figur” av Henry Moore inköptes och placerades 1976 på Slottstorget i Gävle. Gåvomottagare: Gävle Kommun.

Vilande figur

1983

Skulptur ”Fem musicerande genier” av Carl Milles köptes in och placerades 1983 på en konstgjord udde i Gavleån mitt emot Gävle Konserthus. Gåvomottagare: Gävle Kommun.

Fem musicerande genier

1982

”Novelty”, Fungerande kopia av John Ericssons ursprunglig lok, byggd 1980 i England, gåva till SJ:s Järvägsmuseum i Gävle 1982. Numera myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer.

Noveltry

1986

Vattenskulptur ”Solglitter” av Carl Milles inköptes och placerades 1986 vid infarten till Länsjukhuset i Gävle. Gåvomottagare: Landstinget Gävleborgs län. Numera Region Gävleborg.

 

1983

”Café i Boulognerskogen” utformad av arkitektfirman Thurfjell överlämnades till Gävle Kommun 1983. Det nya caféet ersätter det som brann ned 1979. Gåvomottagare: Gävle Kommun.

 

Café i Boulognerskogen

1986

Skulptur ”Premiär” av Torsten Fridh köptes in och placerades 1986 i Stadsträdgården vi ingången till Kvarnparken. Gåvomottagare: Gävle Kommun.

Premiär

1986

Tre objekt ”Ägg, Äpple, Apelsin” av Hans Hedberg inköptes och placerades 1986 i Furuviksparken. Gåvomottagare Furuviksparken AB. Placerade ute i Furuviksparken under sommarsäsongen. Konstverken skadades emellertid av att förvaras utomhus. Furuviksparken AB lämnade därför tillbaka konstverken 2012. Samma år renoverades de av konservator Per Mattsson i Gävle till en total kostnad av 125 000 kr. Konstverken såldes, för 800 000 kr, av Uppsala Auktionskammare sommaren 2014 vilket rönte stor uppmärksamhet och intresse i konstsverige. Styrelsen har nu beslutat att, för 750 000 kr, inköpa ett konstverk till Gävle Kommun. Ett gåvobrev på denna gåva överlämnades till Gävle Kommun under december månad 2014

Äpple

1986

Skulptur ”Kasper” av Hans-Göran Stråth inköptes och placerades 1986 i Rådhusesplanaden, söder om Gävle Teater. Gåvomottagare: Gävle Kommun.

Kasper

1986

Skulptur ”Getgubben” av Allan Runfeldt inköptes och placerades 1986 på Drottninggatan i Gävle. Gåvomottagare: Gävle Kommun.

Getgubben

1987

Skulptur ”Tankfull man” av Sandro Cia inköptes och placerades 1987 vid Stadsbibliotekets entré. Gåvomottagare: Gävle Kommun. Konstverket är numera magasinerat i avvaktan på omplacering.

 

Tankfull man

1988

Lekskulptur ” Decoration blues” av Lotte Forsfält inköptes och placerades 1988 i Stadsträdgårdenn. Gåvomottagare Gävle Kommun. Konstverket är nyrenoverat och tillfälligt placerat i entréhallen till Konstcentrum, i avvaktan på omplacering.

Dekoration blues

1989

Skulptur ”Rymden” av Robert Jacobsen inköptes och placerades 1989 på gården mellan Stadshuset och Gävle Kommuns Förvaltningshus. Gåvomottagare: Gävle Kommun.

Rymden

1989

Skulptur ”Återföreningen” av Michel Beck inköptes och placerades 1989 i Stadsträdgården nära Kyrkogården. Gåvomottagare: Gävle Kommun.

Återföreningen

1989

Skulptur ”Staden vid havet” av Marjatta Weckström inköptes och placerades 1989 framför Centralstationen på Drottninggatan i Gävle. Gåvomottagare: Gävle Kommun. Numera magasinerad i avvaktan på omplacering.

 

Staden vid havet

1989

Skulptur ”Klumpen” av John Rud inköptes och placerades 1989 i Stadsträdgården. Gåvomottagare Gävle: Kommun.

Klumpen

1990

Skulptur ”Vallpojken” av Per Pujol inköptes och placerades 1990 på Drottninggatan vid Stortorget i Gävle. Gåvomottagare: Gävle Kommun.

Vallpojken

1990

Skulptur ” Vårlängtan” av Yettty Sutjihati Mikkelsen inköptes och placerades 1990 i Kvarnparken. Gåvomottagare: Gävle Kommun.

Vårlängtan

1994

Skulptur ”Auroras seger” av Staffan Nihlén inköptes och placerades 1994 på Kvarnholmen i Gävle. Gåvomottagare: Gävle Kommun.

Auroras seger

1994

Ett par ljusstakar ”Rosendal” i helkristall och silver inköptes och överlämnades som gåva till Föreningen Gävle Musei Vänner GMV med anledning av dess 50-årsjubileum. Gåvomottagare: Länsmuseet Gävleborg. Placerade på Länsmuseet Gävleborg.

Rosendal

1994

Ljusstake i keramik av Björn Winblad inköpt till Gästis, Furuviksparken med anledning av jubileum. Gåvomottagare Furuviksparken AB. Totalförstördes vid branden 3 december 2004.

Ljusstake i keramik

1994

Skulptur i aluminium ”Damen med hunden” av Walter Bengtsson inköptes och överlämnades 1994 som gåva till Gävle Teater. Gåvomottagare Gävle Kommun. Placerad i entrën på Gävle Teater.

Damen med hunden

1996

Skulptur ”Flerhalsad cello” av Fernandez Arman inköptes och överlämnades 1998 till Gävle Kommun då Konserthuset stord klart. Placerad inne i Gävle Konserthus vid restarangen. Gåvomottagare: Gävle Kommun.

Flerhalsad cello

1998

Skulptur ”Minerva” av Peter Mandl inköptes och överlämnades 1998 till Gävle Kommun. Gåvomottagare: Gävle Kommun. Skulpturen är placerad ipå Södra Skeppsbron nära sydöstra hörnet på Islandsbrons fäste.

Minerva

2002

Skulptur ”Soluret” av Christian Berg inköptes och överlämnades 2002 till Mellansvenska Handelskammaren. Gåvomotttagare. Mellansvenska Handelskammaren. Skulpturen är placerad i trädgården Linnévägen 1.

Soluret