Meny

Styrelse

(Stiftelsens styrelse har sitt säte i Gävle. Styrelsens ledamöter utses av Mellansvenska Handelskammaren i Gävle för en tid av tre år i taget. Antalet ledamöter är tre ordinarie samt tre personliga suppleanter till dessa, samtliga bosatta i Gästrikland.)

Genom Kammarkollegiets permutation av stadgarna, utses sedan den 30 augusti 2022 ledamöerna av Handels-Societeten i Gefle och består numera av sex stycken ledamöter,  varav två ledamöter utses vart tredje år för en tid av tre år.
Styrelsen
Ordinarie ledamöter
Anders Franck
Per Mattsson
 
Suppleanter
Rikard Eriksson
Christina Öster-Rangrost